top of page

Blyinfattat glas

Blyfönstertillverkning är ett mycket gammalt hantverk. Redan på 1200-talet tillverkades blyfönster och då i huvudsak till kyrkor och katedraler.

Förr var det endast möjligt att tillverka fönsterglas i små mått. För att få större fönster och därmed mer ljusinsläpp sattes fler glas samman med en blyspröjs. På 1900-talet blev dekorativa blyinfattningar även populärt för att försköna privat- och offentlig miljö.

Idag är det också möjligt att få blyinfattningen i en isolerglaskonstruktion (3-glas), där man kan kombinera modern isolerglastillverkning med ett genuint utseende. Blyinfattningen sätts som mittglas i isolerglaset, väl skyddat mot yttre påverkan. Glaset som används är oftast ett antikglas och där det normalt förekommer ”dekorativa defekter” (ex. glasblåsor, färgavvikelser). Detta betyder att de bedömningsgrunder som vi normalt använder för isolerglas inte är tillämpliga när det gäller blyinfattningen (mittglaset). Blyinfattningen rengörs/putsas för hand, varför det är omöjligt att garantera absolut renhet.
Med fördel kan munblåsta glas användas från Glashütte Lamberts. Se mer på 
www.lamberts.de

Antikglas

Verklig färgupplevelse kan vara annorlunda jämfört med färgåtergivning via datorn.

Vi rekommenderar därför provglas. Provlåda med vårt sortiment kan beställas.

Munblåsta glas har en något varierande ytstruktur och innehåller naturliga små luftblåsor.

Vissa klara artiklar har en ökad mängd luftblåsor.

Till denna tillverkningsmetod sorterar vi in Antikglas, Nyantikglas och Överfångsglas.

Manuellt tillverkade Katedralglas formas på ett stålbord genom att en mönstrad rulle ger strukturen på glaset. 

Munblåst Antikglas från Glashütte Lamberts. Tjocklek ca 3 mm. Max skivstorlek ca 60 x 90 cm.
Hel skiva levereras med oskuren kant. Tillskuret format kan beställas.

Nyantikglas

Munblåst nyantikglas från Glashütte Lamberts. Tjocklek ca 2 mm. Max skivstorlek ca 90 x 105 cm.
Glaset har en något jämnare yta jämfört med Antikglas.
Hel skiva levereras med oskuren kant. Tillskuret format kan beställas.
Obs! Färgåtergivningen i datorn kan skilja mot verklig upplevelse och vi rekommenderar därför glasprov.

Katedral

Manuellt bordsgjutet katedralglas från Glashütte Lamberts. Tjocklek ca 3 mm.
Strukturen i ytan på glaset återges endast på art 2052 men är genomgående densamma för alla katedralglas.
Skivstorlek ca 60 x 88 cm. Hel skiva levereras med oskuren kant. Tillskuret format kan beställas.
Obs! Färgåtergivningen i datorn kan skilja mot verklig upplevelse och vi rekommenderar därför glasprov.

 

Överfångsglas

Munblåst Överfångsglas från Glashütte Lamberts. Tjocklek ca 3 mm. Max skivstorlek ca 60 x 90 cm.
Hel skiva levereras med oskuren kant. Tillskuret format kan beställas.
Obs! Färgåtergivningen i datorn kan skilja mot verklig upplevelse och vi rekommenderar därför glasprov.

 

Glas för tidsenlig renovering

När kulturhistoriskt värdefulla byggnader renoveras ställs, allt oftare, krav på att ”gammalt” glas används för att bibehålla byggnadens genuina utseende/karaktär. Stora delar av det befintliga byggnadsbeståndet är uppfört under tiden före floatglasets tillkomst. Floatglaset har bara varit allmänt använt under de senaste 40 åren. Munblåsta fönsterglas tillverkades fram till ca 1930 och ersätts efter hand av maskindraget glas. Maskindraget glas tillverkades från 1910 fram till 1970-talet.

Osby Glas har ett sortiment av olika glas för renoveringsändamål. Nedan följer en översiktlig redovisning av tillgängliga renoveringsglas. De munblåsta glasen från Glashűtte Lamberts kan hanteras som beställningsvara vid speciella projekt för att få ett så exakt ”originalutseende” som möjligt. Glasprover bör användas för verifiering av korrekt utseende. 

 

Se mer på www.lamberts.de

 

Glastyp

Glashütte Lamberts renoveringsglas2-3 mmca 600 x 900 mmMunblåst ofärgat fönsterglas.1600 och 1920-talet

Restover glas3 mm1600 x 1500 mmMaskindraget med vågor på alla håll.1900 till 1930

Kulturglas3-4 mm2000 x1300 mmMaskindraget glas med vågor åt ett håll.1900 till 1930

Antikglas2-4 mmca 500 x 800 mmBlåst glas med många blåsor och streck. Lagerhålls i 40 färger. 

Maskinantikt glas - ”Artista”3-4 mm1600 x 1500 mmMaskindraget glas, lämpligt för fusion.

Standardmönster

Någon föredrar att designa mönstret till blyinfattningaen själv, men flertalet väljer något av våra standardmönster (se exempelbilder).

Dessa mönster kan erbjudas med olika glasalternativ och färgkombinationer .

bottom of page